Meyveli Ağaç

1
297

*”Denizde sayısız faydalar var ama, selâmet istersen kıyıda bulursun!”*

*”Doğruluk, Allah’ın rızâsını çeker. Ben, doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.”*

*”Allah’ın takdiriyle biri düştü mü, dünyâ halkı onun başını çiğner. Ama elinden zenginlik ve makamın tuttuğunu gördüler mi, öve öve karşısında el bağlarlar.”*

*”Kâbe, hâcet kıblesi olduğu için, insanlar uzak diyarlardan, fersahlarca yürür, onu görmeye gelirler. Sana, bizim gibilere katlanmak düşer: Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz.”*

***