Meyveli Ağaç

1
307

“Denizde sayısız faydalar var ama, selâmet istersen kıyıda bulursun!”

“Doğruluk, Allah’ın rızâsını çeker. Ben, doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.”

“Allah’ın takdiriyle biri düştü mü, dünyâ halkı onun başını çiğner. Ama elinden zenginlik ve makamın tuttuğunu gördüler mi, öve öve karşısında el bağlarlar.”

“Kâbe, hâcet kıblesi olduğu için, insanlar uzak diyarlardan, fersahlarca yürür, onu görmeye gelirler. Sana, bizim gibilere katlanmak düşer: Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz.”*