Müslüman âleminin hatâsı – Sâmiha AYVERDİ

1
1764

5 Kasım 1905 Ramazanı Kadir Gecesi’nde bizlere Sâmiha Anne’mizi lûtfeden Yüce Rabbimiz’e sonsuz şükürler ediyoruz.

İki cihanda da himmetleri üzerlerimizde sâyebân olsun inşallah.

(Bir Müslüman Türk olarak dünyâya gelmiş bulunduğum için Allâh’a hamd ederim.

Ancak, mensup olduğum milletimin, bin yıl, uğrunda kanını canını vermiş bulunduğu îman hayâtına karşı, son devirlerde, o târihî ve ihtişamlı vazîfe ve mes’uliyet çizgisinden ayağının kaymış olduğunu da üzülerek söylemek isterim.

Müslüman âleminin hatâsı çoktur;

Cehâlete kapılarını açmakla hatâlıdır. Taassuba düşmekle hatâlıdır. Düşmanlarını tanımamakla hatâlıdır. Bilhassa ve bilhassa Kur’an ahlâkından uzaklaşmak, böylece de kendinden, kendi mânevî değerlerinden kopmakla hatâlıdır.

Halbuki elli seneden beri giriştiği kültür savaşı ile, Türk’ü Türk yapan bütün mânevî değerleri tuz buz etti.)(1)

(1) Sâmiha AYVERDİ

Aysel Yüksel, Zeynep Uluant, Sayfa 88