Niyet Sağlamsa

0
27

Bir adam dünyalık elde etmek için Allah yolunda savaşa gitmek isteyen kişi hakkında Resûlullah Efendimize bir sual yöneltir. Allah’ın Resûlü şu cevabı verirler:

“Sevabı yoktur!”

Oradakiler, hayretle:

“Tekrar sor, belki meramını anlatamamışsındır” derler.

Bunun üzerine adam:

“Ey Allah’ın Resulü, dünya menfaati için Allah yolunda cihada çıkan kişi hakkında ne buyurursunuz?”

Diye sorar.

Peygamber’den “Sevabı yoktur!” cevabını alır.

Orada bulunanlar yine şaşırır, adama soruyu tekrarlamasını söylerler.

Adam, üçüncü defa olarak yine:

“Ey Allah’ın Resûlü! Dünya menfaati için Allah yolunda cihada çıkan kişi hakkında ne buyurursunuz?”

Diye sorunca, Resûlullah’tan:

 “Sevabı yoktur!” cevabını alır.

(Bu hadisi, kendilerine son derece güvenilen râvîler nakledip doğrulamışlardır.)

Bu ve benzeri hadislerden anlıyoruz ki, amellerin neticesi, niyetin güzel veya çirkin olmasına bağlıdır.

Yani niyet sağlam olursa amel de sağlam olur. Niyet ihlâstan arınırsa amelin de hiçbir değeri kalmaz!