Pusu kurmuş olan nefis, kibir ve kin

0
323

(Şu hâlde “kibir elbisesini” bedeninden çıkar.

Bir şey belleyip öğrenme husûsunda aşağılık bir elbiseye bürün.

Adâlet nedir?

Ağaçlara su vermek.

Adâlet, bir nîmeti yerine koymaktır; her su çeken tohumu sulamak değil!)

*

(Aklın hassa’sı -özelliği- işin sonunu görmektir. Âkıbeti görmeyen akıl, nefistir.

Nefse mağlûb olan akıl, nefs hâline gelmiştir.


(İçinde pusu kurmuş olan nefis, kibir ve kin bakımından bütün adamlardan beterdir.)

Hz.Mevlânâ, Mesnevî I/72806

İçinde pusu kurmuş olan nefis, kibir ve kin bakımından bütün adamlardan beterdir.