Saadetname 5

0
227

Bir kimseyle düşman olma ihtimâlin varsa, onunla baştan dost olma!

Biriyle dostluk kurmak iyi bir şey, fakat bu dostluğa sonuna kadar bağlı kalmak büyük bir iştir.

Bir kimseyi önce incitip, sonra da özür dileme! Bir insanı kırmak kötü bir şey olur.

Birini incitmek kolay, fakat bir kalbi kazanmak güç bir iştir.

Vefâlı bir insansan, kimseye cefâ etmeyi düşünme; kurtla âşinâlık köpek huylu olmaktan ileri gelir.

Geçim hazînesinin yolu –kapısı- herkesle anlaşmaktır; cennet kapısının anahtarı ise tahammüldür.

Riyâsızlık anahtarı ve Tanrı’nın yardımıyla bu kapıdan girersen, artık bütün devlet kapılarını açarsın.

Mâdem ki bir kimsenin derdini, devâsını bulamıyacaksın, o hâlde cefâ ederek derdine dert katma!

Cevr mızrağını yaralı gönüle vurma! Mâdem ki ona merhem sürmüyorsun öyleyse yara da açma!

İnsanoğlusun, insan gibi hareket et! Şeytan olmak neye yarar, insan ol!