Safiye Erol kimdir?

0
311

7 Ekim, Safiye EROL’un vefâtının 47’nci yıldönümüdür.

Türk çocuklarının, hakkında hiçbir bilgiye sâhip bulunmadığı, hattâ adını bile duymadıkları Dr.Safiye Erol Hanımefendi,2 Ocak 1902’de Edirne Uzunköprü’de dünyâya geldi.

Tahsil için 1917 yılında Almanya’ya gitti, liseyi ve üniversiteyi orada bitirdi; doktora tezini verdikten sonra 1926’da Türkiye’ye döndü.

“Millî Mecmua” ve “Yeni Ay” gibi dergilerde yazıları yayınlandı. 1938 yılında “Kadıköyü’nün Romanı”, 1944’de “Ülker Fırtınası” ve 1946’da da “Ciğerdelen” isimli romanlarını yayınladı. 1941’de Selma Lagerlöf’den “Portugaliye İmparatoriçesi” ve 1945’de de La Motte-Foque’den “Su Kızı” isimli tercüme eserleri yayınlandı.

1951’de Hz.Ken’an Rifâî hakkında üç bölümlük felsefî incelemesi, “Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık” kitabında yer aldı. 1955 yılında, Tercüman Gazetesi’nde, son romanı olan “Dineyri Papazı” ve 1962’de ise Son Havadis Gazetesi’nde Hazret-i Peygamber’in hayâtından bölümlerin anlatıldığı “Çölde Biten Rahmet Ağacı” isimli eseri tefrika edildi. 7 Ekim 1964 günü, İstanbul’da vefât etti. Karacaahmet kabristanına defnedildi.

Kendilerini rahmet ve minnetle anıyoruz.

karacaahmet