Sâmiha Anne’den

0
274

*Devrini aşmış, zamânın üstüne çıkmış her büyük insan, şafak vakti gökyüzünde parlayan bir yıldız gibi yapayalnızdır.

*Her şey güzeldir, fenâlık iyiliğin bir derecesidir.

*Her devirde dünyânın ıstırâbı, kahraman yokluğu çekmesindendir. Kütleler, şuurlarıyla olmasa dahi şuur altlarıyla, kendilerini benzetmek istedikleri kahramanı ararlar. Bulamazlarsa sahtesine tutunur, onun ardından gider, ona benzerler.

*İnsanlar bir kıymetin hakîkisini bulamadıkları zaman onun sahtesi ile kifâf-ı nefs ederler.

*Bir dâvâ nazarî kalıplar içinde ne kadar parlak bir şekilde ifâde edilirse edilsin fiiliyat kadar canlı, verimli ve tesirli olamaz.

*Yan… Fakat tütme!