Sâmiha AYVERDİ-Mektuplar

0
49

Hakk’a inananlar

(…Mektubundaki güzel üslûp ve beyânına hayran oldum. İşte Hakk’a inananlar ve onun sâlikleri böyle yazar ve söylerler. Meşgale ve mütâlâa arttıkça bunlar sâlike hâl olur.

Böylelikle mürid pusulasını tanzîm etmiş doğru yolunu tutmuş, mahall-i maksûda/istenilen yere varmak için miller fersahlar kat eden bir gemiye benzer. Ne güzel ne zevkli yolculuktur. Rabbim cümleye nasip ve müyesser eylesin âmin.)

-Sâmiha AYVERDİ-Mektuplar/7, S.290.