Sâmiha Ayverdi’den Millî İbâdet

0
247

Biz tembelliği yenmezsek onun bizi yeneceğine, hattâ yenmiş olduğuna inanmış değiliz. Eğer inansaydık çalışmayı bir millî ibâdet haline getirirdik.

Temiz, dürüst, ferâgatli, ciddî ve îmanlı bir çalışma şuûrunu, maârif ve memleket dâvâsı olarak mektep, âile ve iş hayâtımızın içine derinlemesine sokup, uyuşukluk ve nemelâzımcılık illetlerini ezmek ihtiyâcını bilmem nasıl işitmiyor veya işitemiyoruz?

Bir çalışma înkılabı yapıp boş vakitlerimizi değerlendirmek ve çalışmayı bir vatan borcu hâline getirmek için bilmem daha ne bekliyoruz!

Sâmiha Ayverdi, Hatıralarla Başbaşa