Sâmiha Ayverdi’nin Mektupları

0
247

Sâmiha Anne’den…

Kendin için çalış, ammâ gayretin, daha çok insanlar için olsun. Zirâ biz bu dünyaya şahsî zevk ve menfaatlerimiz için gönderilmedik. Hayâtımızda başkalarının hissesi vardır. Onun için âilesine, çevresine ve îmânına hizmet eyleyen bahtiyarlardan olasın!
Dürüst, ,iffetli, güzel ahlaklı, ferâgat ve fedâkarlık sâhibi kimseler dünyanın en zengin ve bahtiyar insanlarıdır. Şu halde tükenmez bir hazîne olan fâzilet ve meziyet sâhibi olmakta etrafınla yarış et. Lâkin iyi olmak husûsundaki gayretlerine gurur ve benlik karıştırma.
Zîrâ, kuluna hayır işlemek nasîbini veren Allah’tır. Sen bir vâsıtadan ibâretsin.

Sâmiha Ayverdi’nin Mektupları

10151993_758275507525853_1703383891_n