Sohbetler-Ken’an Rifâî-103

0
78

Sabîha Hanımefendi’nin akrabâsından münevver, uyanık ve aynı zamanda îmanlı bir hanımın vefatından konuşuluyordu:

-“Allâh’ın feyzi kime erdiyse elbette mahrum kalmaz. İş, velev bir zerre olsun o nur’dan nasibi almaktadır.

Camille Flammarion bir kitabında şöyle der:

İnsan, dünyaya geldiği vakit iki âlemle de merbutiyeti/irtibâtı vardır. Buradan öldüğü vakit râbıta o âlemle başlar. Yâni ruh cesetten çıkınca bir yeni hayat başlar. İnsanın bu dünyâ âlemindeki yaşayışı ve işlediği ameller, öteki âlem için hazırlıktır.

Ne güzel bir söz!