İlhan Ayverdi’den

0
121

Allah korkusu

Allah korkusu, Allah’tan ümit kesme korkusudur. Dünyâ zevkini Allah muhabbeti karşısına çıkarmayın. Uyuyanlar, gece ve gündüzü fark edebilir mi?


Kırıcı kimseden ahde vefâ bekleme! Yaptığın işleri gösteriş vesilesi yapma.


Sohbetin sana ne zararı var? İnsana iki şey lâzım; ilim ve hikmet.


Ruh hastalıklarına tutulan kişi, eren evliya yanından ayrılmaz, arkadaşlık eder. Sonra her kim muhabbet hâlinde ölürse şehid olur.


Sâbit kadem

Sâbit kadem olmak. Biz bu yola Allah’ın ipiyle bağlıyız. Menfî bir şey görünce gevşemeyin, hastalık vesaire hepsi bizim için.


Allah’ın halvetgâhından başka hiçbir yerde rahat yoktur. Zikirle günlerce uğraşıp kazanamayacağın şeyi, sohbet esnâsında yakalarsın.


Gençleri mânâya çekmek lâzım.


Bir zat, kasap dükkanının önünden geçiyormuş, güzel bir et görmüş, alacak parası yok.

Kasap, al götür demiş.

O zat da:

“Sen sabredeceğine, benim nefsim sabretsin” demiş.