Sevdiğim Üç Şey/Ken’an Rifâî

0
188

(Bir sürü mesele ile insanlar, uğraşıp dururlar. Halbuki asıl mesele, kendi mânâsı düğümünü çözmektir.)


(Sevdiğim üç şey; aşk, edep ve irfânı tahsil için çalış.)


(Kalbde ikrâh oldukça, dilde şükür faydasızdır. Asıl şükür; Lâ fâile illâllahdır.)


(Kalb marazı hased, hamâkat ve hakikat nüktelerini idrâk etmemektir.)


 (Çocuğuna sevgi, ona lâyıkıyla terbiye vermektir.)


(Hazret-i Mevlânâ: “Allah bir kimsenin nâmus perdesini yırtmak isterse, ona mürşid-i kâmile ta’n ve teşnî ettirir”, buyuruyor.)


(Kötü huyun rehber oldukça, bahtının açılacağını sanma.)


(İyilik, günaha karşı bir şefâatçi gibidir.)


(Ruh ve akla muhâlefet, hakikatte Allah ve onun Resûlü ile muhârebe eylemektir.)


(Allah’ını bilen, kemâlât ve irfan sâhibi olandır.)


(İnsan, cismâniyeti ile çok ülfet ederse, rûhâniyet ahvâlini unutur.)


(Mürşid hakkını ancak onun sözlerini tutmakla ödeyebilirsiniz.)

Hz.Ken’an Rifâî