Sohbetler-Ken’an Rifâî-106

0
44

-Allah her şeyden evvel aklı yarattı, denmesinin mânâsı nedir?

-“Her şeyin bir gâyesi vardır.

Meselâ bâzı ağaçların gâyesi meyve vermektir. Bir buğday tânesinde de yaprak, dal ve başak bilkuvve mevcut olduğu gibi, akılda da bütün varlık âlemi ve kâinat mevcuttur.

Her bir nebat ve ağaç, kendi tohumunun îcâbını izhar ettiği gibi, insan da, ezeldeki kalp tohumunun gereği her ne ise burada onu ortaya koyar.

İşte, nasıl ki ağacın kemâli meyvenin bulûğu ise insanın da kemâli ve hürriyeti ancak evveline ulaşacak olgunluğu iledir.

Hâsılı her şeyin tohumu, kendi meyvesidir. Yâhut her şeyin meyvesi kendi tohumudur.”