Sevgi Rehberdir-Sâmiha Ayverdi

0
16

(…sen çocuklarını seversin.

Binâenaleyh sevgi, aynı zamanda yol aydınlatıcı bir rehberdir.

Bu meselede de onlara karşı olan muhabbetin ve Allâh’a îmânın, ne gibi bir hatt-ı hareket/hareket tarzı tâkip etmen îcap ettiğini sana hissettirecektir.

Aşk ve îman, hayat pusulası hükmündedir. İbresi dâimâ doğruyu ve güzeli gösterir.

İnsanları kusur ve hatâlarına rağmen sev ve affet. (Buradaki sevmek lâfzı, hürmet mânâsına alınmalıdır.) Evet sen mâhlûku sev, Hâlik de seni sevsin… )