Dinciler de Ne Demek?-Sâmiha Ayverdi

0
46

(…Dinciler de ne demektir? Eğer bugün Türkiye’de bir “dinciler” sınıfı teşekkül etmişse, bunu lâikliğin kütledeki îman hayâtı üstündeki tahripkâr ve gaddar tazyîkinin bir devlet metodu olarak kabul edilmesiyle cemiyeti rahatsız hattâ hasta etmiş olmasının aksülâmeli/tepkisi olarak görmek, yerindedir.

Şu bir gerçek ki Türk insanı yüzyıllarca hep,

Allah saygısını bir şaşmaz ölçü olarak hayâtının her safhasında tatbîk ederken, birden gevşetilen, daha doğrusu, itilip tekmelenen, mânevî bir terbiye ve anlayıştan mahrum edilen cemiyet içinde egosundan başka kuvvet tanımamak gibi rûhî bir sefâlete düşmüştür.)