Sohbetler-Ken’an Rifâî-31

0
240

-Gözün her gördüğü şeyden ibret alması, Allah’ın ihsânı mıdır, yoksa tedkik ve araştırmalar ile mi olur?

-“Şüphesiz Allah’ın ihsânıdır. Dünya baştan aşağı pırlanta döşenmiş olsa, nasîbi olmayan bir tane alamaz. Her şeyden ibret almak demek, murâkabenin verdiği bir ihsan demektir. Nasîbi olan bir kapı çıkırtısından bile-tabiî delicesine değil- mânâ çıkarır. Çünkü hiçbir yer Allah’tab hâli değildir. Her tarafta onu seyretmek lazımdır.

“Hz. Ken’an Rifâî-Sohbetler


…Bir istîdat sâhibi, otuz sene zikirde kazanamayacağını yarım saatlik bir sohbette kazanabilir. İş, o alışa istîdatlı olmaktadır. Sohbetten muhabbet hâsıl olur. Muhabbetten aşk hâsıl olur. Aşktan ise her şey hâsıl olur… SOH.2000/s.601

… Doktor Server Bey:
İş, o kâmil hocayı bulmakta ve onun da talebesini sevmesinde…
“Hayır, kâmil hocayı bulursun da yine olamayabilirsin. Eğer ona küllî bir teslim ile teslim olmazsan, bu istîdat ve kãbiliyet sende bulunmazsa nâfiledir (boşunadır).

Meselâ hoca talebesine, mektebe tam sekizde gel ve filân kitapları da al! deyip de talebe kendi aklınca: Beni sekizde çağırdı ama, sekiz erkendir, dokuzda gideyim, diyerek, üstelik de kendi bildiği kitapları alarak mektebe gidip hocanın anlattıklarına ve öğrettiklerine dikkat etmezse buna üstat ne yapsın?

Server Bey:
O isterse taşı da altın eder.
“Evet ama o taşta da altın damarı olmalı… bir de ihsan olarak, yâni geçici bir zaman için bir imkân verilmiş olsa da, aslına rücû edip gider..” SOH.2000/s.1920

Talih ile nasîp arasında fark var mıdır?
“…Tâlih ile nasîbin arasında fark yoktur. Cenâbı Hakk’ın kul hakkındaki takdîrine tâlih denir…”  SOH.2000/s.610