Târih Bilmek ve Sâmiha Ayverdi

0
35

“Târih bilmek, insanın olayları muhâkeme kuvvetini ve tecrübesini artırır. Bir askerî harekâtın, bir politik hâdisenin târihte mutlaka bir benzeri vardır. Bunları bilmeyen ve sonuçlarını birbiriyle kıyaslamadan işe başlayan komutan veya diplomatlar ya iyi netîce alamaz yâhut zaman kaybetmiş olurlar.”


Tarih ile ilgili olarak dile getirmek istediğimizi bir de Sâmiha Ayverdi vasıtasıyla anlamaya çalışalım:

Batı dünyasında zebün olup diz çöküşümüz, sari hastalık gibi, ne de çabuk iliğimize kemiğimize işlemiş bulunuyor. Bahusus, bu illet milli kültür zırhı giymemiş zümreler arasında kendine zemin bulup nasıl da kolaylık ve şuursuzca bir sür’atle yayılabiliyor.

Bir millet, tarihi, medeniyeti, dini, irfani, an’nesi ile bir bütün olduğuna göre, bu kal’adan taş düşürmek demek, o kal’anın burcunu barusunu ören diğer taşların da gevşeyip birer birer yerlerinden oynaması ve akıbet koca kal’anın yıkılması demektir.

Bir kere çözülmeye imkan verilmeye görsün… arkasından dil gider, tarih gider, örf gider ve bir milleti millet yapan binlerce yıllık o medeniyet ordusunun bütünü gider.

Bu çözülüşü önlemek için onlara güç, onlara hız, onlara şevk ve onlara Türk’ün Kızılelma’sını yeniden bulup gösterirsek, bu iman orduları gene uçar, gene taşar, gene coşar… Ama daha evvel, Türk insanının idrâkine ve ruhuna giren hırsızı bulmak, onu, gizlendiği köşe bucaktan söküp atmak gerek. Tâ ki kayıplar geri alınsın….”

Ne İdik Ne OldukSamiha Ayverdi