Pazartesi, Mayıs 27, 2024
Ana SayfaRıza Tekin UĞURELVakt-i Şerifler Hayr'olaVakt-i Şerifler Hayr’ola – Ekim 2020

Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Ekim 2020

2 Ekim 2020

VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLSUN İNŞAALLAH. CÜMLE YÂRÂNA GÖNÜL DOLUSU MUHABBET…

(Hâdiselerin büyüğü küçüğü yoktur. Onların ehemmiyetli veya ehemmiyetsiz oluşları değil, bizim o hâdiseler karşısındaki davranışlarımız mühimdir. O da bizim dervişlik derecemizi gösterir.) – Sâmiha Annemiz.


5 Ekim 2020

(Cenâb-ı Hak fiiliyle kavliyle, sıfat ve zâtıyle zâhir ve bâtın tasarruflarıyla insandan zuhur etmiştir. Binâenaleyh Allah’ın lûtf u keremi, kahrı gazabı, insanlara gene insanlardan zuhur ediyor. Kezâ rızkı da gene onlardan alıyor. Demek oluyor ki, Cenâb-ı Hak, bizden işitiyor, bizden söylüyor ve tasarruf ediyor. O halde bizim vücûdumuzu Cenâb-ı Hak fiili, kavli ve zâhir ve bâtın tasarruflarına âlet ediyor. İşte insan, Hakk’ın olan bu tasarrufu kendinden biliyor da bu tasarruf benimdir diyor. Ve bu cehlinden dolayı nefsine zulm etmiş oluyor…) – Sâmiha Annemiz.(Edep Kapısı – Fevzi Samuk, Sayfa45


12 Ekim 2020

(…Kur’ân’ın derin mânâlarını Irfan sâhipleri anlar. Onlar, Kur’an okunduğu zaman inandık derler. Bundan sonradır ki ruh âlemlerinden öteye geçerler. İlhamlarını Kur’an’dan alır, konuşurlar. Onun derinliklerinde yüzerler ve her alacakları şeyi ondan almaya çalışırlar.

Bundanmdır ki onlara Hakk’ın Vekîli derler. Ve bu yüzdendir ki, onlar, Hakla bâtılı derhâl sezerler.
Oğlum, her işini Kur’ân’a göre yap!) – Ahmed’er-Rifâî Hazretleri.


16 Ekim 2020

(…kusurlarımızı tevîl etmekle, ondan kurtulacağımızı zannediyoruz. Gâliba, dervişin en büyük kârı, suçunu bilip onu izâle yoluna gitmeyi başarabilmesi, hiç değilse, bu yolda gayret göstermesi değil mi?) – Sâmiha Annemiz.


19 Ekim 2020

(Verilen ömrü, neden dedikodu ve lüzumsuz işlerle tüketiyorsun? Değerli bir eşyâ bile, ağır bedeller karşılığı ele geçirilir. Sen ise, insan kisvesine bürünmek şerefine nâil olmuşsun!. Bunun için kime ne ödedin? Bedâva bulduğun bu emâneti, şimdi mîrasyediler gibi harcıyor, döküp saçıyorsun. Bir hazîne sâhibi olduğun aklına bile gelmiyor. Eğer biraz olsun düşünmüş olsaydın, elindeki bu bahâ biçilmez sermâyeyi, kalp akçe gibi olan dünyâ dedikoduları ile değişmezdin.) – Hz.Ken’an Rifâî


23 Ekim 2020

Kendinizi küçümsemeyin, bize büyük bir emânet verilmiştir. “O emâneti çoğaltacağız, yayacağız, doğudan batıya götüreceğiz” deyip ona göre çalışmamız lâzım. Yoksa bacağını uzatıp rahat etmek kolay, ama bize göre değil.) – S.Annemiz


30 Ekim 2020

(Bu kapı, yokluk kapısıdır. Buraya gelenler çoğu zaman “benim!” derler, her biri bir paşadır. Zamanla albaylığa, yarbaylığa inerler; giderek yüzbaşı, teğmen, çavuş, onbaşı olurlar. Ve nihâyet bir gün er mertebesine erişirler. Erlik çok büyük bir makamdır, hiçliğe erenler Allah’ın askeri olurlar.) -İhvânımızın büyüklerinden Sâime Özveren, yaygın ismiyle merhum MAMİ. (Hayâli Cihan Değer, S.324/Özcan Ergeydiren.)

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!