Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Haziran 2022

0
376

27 HAZİRAN

KEN’AN RİFÂÎ Hazretleri’nden:

–(” Cenâb-ı Hak iki denizi kavuşturdu. Fakat birbirleriyle karışmamaları için aralarına bir berzah koydu”(1). Bu âyetin bir çok mânâsından biri de şudur ki: Cenâb-ı Hak hakîkat ehli ile dünyâ ehlini birbirineyakın etti, görüştürdü, buluşturdu. Fakat ezelde olan istîdatları sebebiyle aralarına öyle bir berzah koydu ki, o istîdatsız kimse, hakîkat erbâbını gördüğü halde göremedi, sözünü işittiği halde işitemedi. Nasıl ki deniz ortasındaki bir adanın içinde tatlı su çıkıp denizin acı suyu ile karışmaz ve birbirlerinin tabîatına tesir etmezler. Dünyâda da insan, kendi cinsini arayıp bulur ve cinsinin gayrıyla yakınlık kuramaz. Tatlı su ile acı suyun birbirleriyle birleşmediği gibi.)

(1)Rahman Sûresi, 19-20 âyet.

————————————————————————————————————————————————————

24 HAZİRAN

(…Akl-ı selim sâhibi ol, baş olma hevesini bırak! Gel, topluluktan herhangi biri gibi şuracıkta otur. Tâ ki sözlerim, tohum tâneleri gibi kalbinin toprağına saçılsın. Eğer aklın varsa benim sohbetime katılır, her gün benim vereceğim bir lokmaya kanaat eder, sözlerimin sertliğine de sabırla katlanırsın. îmanı olan herkes, benim sohbetlerimi dinlemekte sebât eder. Îmânı olmayan ise benden kaçar…)

–Hz. Geylânî–

———————————————————————————————————————————————————

20 HAZİRAN

(İhtiyaç sâhibi dilenci, Allah’ın, kuluna gönderdiği bir hediyesidir. Mümin, bir yoksulun kendisine başvurup, bir şey istemesinden nasıl memnuniyet duymasın ki; o, gelen bu yoksul vâsıtasıyla Allah’ın kendisinden borç istediğini bilmektedir.)

–Hz. Geylânî–

———————————————————————————————————————————————————–

17 HAZİRAN

(Bütünlenmemiş, ruh ve mânâ züğürdü kalmış insan, kendine benzeyen, kendi gibi yarı yolda olan kimsenin sesini dinlemek ister; bu sesin hayrânı ve meclûbu olur/ o kimseye doğru çekilir...)

–Sâmiha AYVERDİ–

———————————————————————————————————————————————————

13 HAZİRAN

(… ben Müslümanım. Binâenaleyh hiçbir ideolojiye ihtiyâcım yoktur. Çünkü aradığım her büyüklük, her güzellik orada mevcut.)

-Sâmiha AYVERDİ-

———————————————————————————————————————————————————-

10 HAZİRAN

(Rivâyet edildiğine göre Beyazıt Bestamî Hazretleri şöyle buyurdu:

Tam otuz sene ibâdet ettim. Sonunda bana şöyle diyen birini gördüm:

-Ey Beyazıt! O’nun hazîneleri ibâdetle dopdolu. ‘Yalnızca ibâdetle yetinme’…O’na ulaşmak istiyorsan zillet ve fakirlik yolunu tut.)


6 HAZİRAN

(…Ebû Rezîn Lakît b.Âmir, Hz. Peygamber’e: “Allah’ın ölüleri nasıl dirilteceğini” sordu. Bunun üzerine Resûlullah kendisine, “Hiç kurumuş toprağın daha sonra yeşerdiğine şâhit oldun mu?” Dedi. “Evet” deyince de “Dirilme de böyle olacak” karşılığını verdi.)

Hadis-i Şerif


3 HAZİRAN

(Bu ağaçlar toprak altındaki insanlara benzerler; ellerini topraktan çıkarıp, halka doğru yüz türlü işârette bulunurlar. Duyana söz söylerler…Yeşil dilleriyle uzun elleriyle, toprağın içindeki sırları anlatırlar.)

Hz.Mevlâna