Vakt-i Şerifler Hayrola – Mart 2021

0
14

ŞERİFLER HAYR’OLA…CÜMLEYE GÖNÜL DOLUSU SELÂM VE MUHABBET!

(İrâdeli bir insanın nelere muktedir olacağı ve ne dereceye kadar yükselebileceği tahmin edilemez.)

Hz.Ken’an Rifâî


CÜMLEYE SELÂM VE MUHABBETLER, VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLA…

(Hatâ işlememiş insanın hâli çok fecidir. Çünkü tekâmül imkânından mahrum kalmıştır.)

Hz. Ken’an Rifâî


SÂMİHA ANNEMİZ’İ MİNNET VE HASRETLE YÂD EDERKEN HİMMETLERİNE SIĞINIYORUZ.

(Allah’ımın sonsuz kerem ve lûtuflarına hamd ederim. Eşiğine baş koyduğum Efendim, bu âciz bendesini de cümle evlâdlarını da cemâl ve kemâlinden hissemend eylesin. Bâhusus, dünyâ ve ukbâ azâbının, onun mâneviyâtından gafil bulunmak olduğunu bildirsin. Ehl-i İslâma da tez zamanda intibah ve birlik nasîb eylesin.)

Sâmiha Annemiz (Vasiyetlerinden)


TÜRK DÜNYÂSININ NEVRUZ BAYRAMINI TEBRİK EDERİM. CÜMLEYE BU DUYGULARLA SELÂM VE MUHABBETLER.

(…Türk dünyâsının asırlardan beri kutladığı bir bayramdır.

Bugün, medyanın olağanüstü gücü çeşitli ülkelerde Nevruz’un nasıl mutantan, nasıl anlı-şanlı eğlencelerle kutlandığını gözler önüne seriyor şükür ki..

Anadolu’da (Sultân-ı Nevruz), (Nevruz Sultan), (Mart Dokuzu) ve (Mart Bozumu) gibi isimlerle bilinen Nevruz, ülkemizin batı kesimlerinde biraz ihmâle uğramış, unutulmuş intibâ’ı uyandırsa da, genelde yaşamaya devâm etmektedir; halk, kendi Hâlinde kendi törelerini yaşatmaktadır. devamı için lütfen tıklayınız.


VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLA NİYÂZIYLA CÜMLEYE SELÂM VE MUHABBET

(İnsanoğlunun ezel ebed arasındaki mâcerâsında, bütün safhaları hakkıyla ve gereği gibi yaşadığına ve bunları yaşarken de etrâfına hikmetler sergilediğine idrâkimiz ölçüsünde şahâdet edebildiğimiz büyük ve müstesnâ insan, yaşadığı her merhaleden bizlere nişan veren, hikmetler özetleyen Ken’an Rifâî Hazretleri… ‘Hayat yolumun seninle kesişmesi, yaşadığım en büyük bahtiyarlıktır…’

Bu yüce velî, bir gün yakınlarına: ‘Benim sizin dahî yüzlerini görmediğiniz nice evlâdlarım var’, demişti.

Etrâfındakileri ömür boyu mânevî rızıkla besleyen azîz hocamız, tasarrufunu ve irşâd vazîfesini, yüzlerini görmediğimiz evlâdları için de kesintisiz devam ettirmiştir.

İşte mânen vazifelendirdiği İsmet Binark, büyük bir gayret ve ihlâsla bu işe girişmiş, gelecek nesiller için, O’nun “Dost Kapısı”ndan bir rahmet demeti sunmaya vâsıta olmuştur.

Sâmiha Anne’nin dediği gibi: ‘Çok şükür, çok şükür… Miyânemizde bir keremli Dost var. Toprağın üstünde de olsa, altında da olsa, her zaman rehber, her zaman yâr-ı vefâdar…’)

İlhan AYVERDİ


VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLA…

Bizleri mübârek Şâban ayına sağlıkla ulaştıran Allâh’a hamd ü senâlar olsun. Cümlemizi feyiz ve bereketinden nafakalandırsın inşaallah. Selâm ve muhabbetler.


VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLA, CÜMLEYE GÖNÜL DOLUSU SELÂM VE MUHABBET!

(Hiçbir felâket yoktur ki, insan onu önleyemesin. Elverir ki insan, muhâkemesini kaybetmesin. Muhâkeme ile ölümden başka bütün felâketler önlenebilir.)

Hz.Ken’an Rîfâî


KANDİLLER KANDİL OLSUN İNŞAALLAH!

(… İlâhî adâletine ve akıl ermez hikmetine karşı câhilce duâlarımızı mâzur gör; “…bilinmek istedim” buyruğu, nurdan bir meş’ale olarak önümüzü aydınlatsın… Bize Mi’rac olsun, Kandil olsun… Kerem kıl Allâhım!)


VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLSUN İNŞAALLAH… CÜMLEYE GÖNÜL DOLUSU MUHABBET!

(Düşündüğü her şeyin hiç kusursuz olduğunu zanneden ve bundan gurur ve haz duyan kimse, ahmağın tekidir.)

Hz. Ken’an Rifâî.


VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLSUN İNŞAALLAH! CÜMLEYE GÖNÜL DOLUSU SELÂM VE MUHABBET.

(Hayâtı tatlandıran, biraz da, onu kabul tarzına bağlı olduğuna göre, siz de sivrilikleri törpülemeyi âdet hâline sokar; sıcak mîzâcınızla, korukları pişirip bal gibi üzüm eylersiniz.)

Sâmiha Annemiz.


VAKT-İ ŞERİFLER HAYR OLSUN İNŞAALLAH, CÜMLEYE SELÂM VE MUHABBETLER!

(Yapmak istediğin şeyi, sence de fenâ ise, yapma… Doğruluğuna inanıyorsan, hiçbir şeye ehemmiyet vermeden, dedikodulara da kulak asmadan yap.)

Ken’an Rifâî Hazretleri.