Pazartesi, Mayıs 27, 2024
Ana SayfaRıza Tekin UĞURELVakt-i Şerifler Hayr'olaVakt-i Şerifler Hayr'ola-Mayıs 2021

Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Mayıs 2021

VAKT-İ ŞERİFLER HAYR’OLA NİYÂZIYLA CÜMLEYE SELÂM VE MUHABBETLER!

31 Mayıs 2021

(…O geçmiş ki artık bilmiyoruz, sevmiyoruz, arayıp sormuyoruz, düşünüp araştırmıyoruz.

…Artık biz, geleceğin ipuçlarını mâzîden aramak zaruret ve ihtiyâcını kaybedeli beri, târihin dilini unuttuk, sesine de şivesine de yabancı olduk. Gerçi o, yine bıkmadan usanmadan söylüyor, konuşuyor. Amma biz duymak istemiyoruz. Duysak da, ne yazık anlamıyoruz artık. Acaba onu yeniden, gelişinin geçmişinin şuuru ve idrâki ile bir tâze hayâta kavuşturmak, târihiyle mâzîsiyle, îmâniyle yeniden nikâhını tazelemek mümkün değil mi?) Sâmiha Ayverdi


28 Mayıs 2021

(Bir insan herkese tahammül etmelidir. Evet, nefsi hâriç, herkese tahammül etmeli. Nefsi müstesnâ herkese tahammül etmelidir. Zâtın biri Medîne’de bulunduğu sürece hiç yatmıyormuş. Bu nasıl oluyor? Diye soranlara, “Ben gönlümü O’na bağladım, hâlimden bu zuhur ediyor”, demiş.)– İlhan AYVERDİ


24 Mayıs 2021

Hâtem-i Asamm’a sormuşlar:

-Kendin için ne istersin?

-“Âfiyet!”

-Zâten âfiyette değil misin?

-“Âfiyette olduğum zaman, O’na âsî olmadığım zamandır.” Demiş.


21 Mayıs 2021

Yeğeni Seyyid Abdurrahim anlatıyor: Hz. Pîr Ahmed’er-Rifâî’ye sordum:

-Senden sonra senin hakkında ne diyeyim?

Cevâben buyurdu ki:

-Bu âciz Dayın hakkında, “kendi yapmadığı şeyi insanlara emretmezdi!” De!

Sonra şu âyeti okudu:

(Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.)


17 Mayıs 2021

(Haksız olarak üstünlük taslayan, zelil olur.

Ekin zamânını boş geçiren, biçme zamânı pişmân olur.

Maddî şeylere güveneni Allah, güvendiği şeyle belâya sokar.

Allah’ı vekîl bilen, her hayra kavuşur; hayır yolları ona âsân olur.

Huzur tadını alana, belâ zarar vermez.) – Hz. Ahmed’er-Rifâî


14 Mayıs 2021

(Şu dünyâ seferinde payımıza düşen aziz ömrü heder etmek revâ mı?

Siz hâlimin ve emeklerimin sayfalarısınız. Bir ters tutumunuz döner bana gelir. Falanın talebesine bak, nasıl da bu işi yapıyor dedirtirsiniz. Ahvâlim kitabının yapraklarını lekelemiş olursunuz. Onun için yüz ağartacak hasletlerde konaklayıp karâr edin. Karşımda emeklerimi aksettirecek aynalar görmek isterim. Güneşle ay bile durgun sularda kendini seyreder. Benim de cilâlı ve safâlı gönüller aramak hakkım değil mi?) -Hz. Ken’an Rifâî


(10 Mayıs 2021)

Hz. Pîr bir defâsında:

-Ben, bana söven kişiden bîzârım, dedi.

Orada oturanlar:

Biz sana nasıl sövebiliriz ki? Sen bizim hâcet kıblemizsin, dediler.

O:

-Siz benim dilimden, benim söylemediğim bâzı şeyleri söylüyorsunuz ve yapmadığım bâzı hareketleri yapıyorsunuz. Sizin bu davranışlarınızı gören ve sözlerinizi duyan kimseler, bu işlerde bana tâbî olduğunuzu ve bu sözleri benden işittiğinizi düşünürler, buyurdu.


(8 Mayıs 2021)

*Büyük insanın kılıcıyla oynayanın, boynu uçar.

* Her zaman sevinçli olan, mağrur olur.

* Diline sâhip olmayanın işleri kötüleşir.

* Zarar gelecek yeri bilmeyen, faydalı yeri anlayamaz.

  • Kötülerle ahbaplık etmekten kaçınan, iyilere kavuşur.

Hz. Ahmed’er-Rifâî


(Allah yolunda harcamakla eline ne geçeceğini bilen kişilere, harcamak kolay gelir.)


(Söz, davranış ve halleri sürekli Kitap ve Sünnete uygun olmayan herkes, yiğitler dîvânında sâbit kalamaz.)


(Bir tarafımda birisi oturup etimi kesse ve diğer tarafımda başka birisi oturup elindeki yelpazeyle beni serinletse ve bana bal verse; kalbimde bu iki fiil eşittir.)

(Siz Allah’ın rızâsı yoluna girdiğiniz zaman, bütün iyi şeyler size gelir. Eğer Hak Teâlâ sizden râzı olmazsa bütün hayırlar sizden kaçar. Derviş sâbit kadem olmalı, hercâî ve zayıf karakterli olmamalıdır.)

Hz. Ahmed’er-Rifâî

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!