Cumartesi, Haziran 15, 2024
Ana SayfaRıza Tekin UĞURELVakt-i Şerifler Hayr'olaVakt-i Şerifler Hayr'ola-Mayıs 2023

Vakt-i Şerifler Hayr’ola-Mayıs 2023

29 MAYIS

(Dünyâ kurulalı beri, nur ve zulmet isimleri ve onların tecellîsi dâim ve bâkîdır. Oldu olası gece de vardır gündüz de. Lodosta dalgalar şu tarafa, poyrazda bu tarafa akar. Sonra sükûnet bulur, bir müddet sonra tekrar başlar. Yâni hâdiseler değişir geçer, fakat o isimler bâkî olduğu için yenileri gelir, eksilmez.) (Sohbetler,1İnci Cilt, S.185–Dost Kapısı, S.119-İ.BİNARK)

–Hz.Ken’an Rifâî–

————————————————————————————————————————————————————

26 MAYIS

(Bize dünyâyı, içinde rüyâdan başka bir şey görülmeyen bir gece diye tanıttılar; doğrusu da bu olduğuna ömürler boyunca şâhit olduk, inandık. Amma rüyâların içine senden başka hiçbir kıymet sığmayan bahtiyarları da gene bu uzun gecede biz gördük.”

-Sâmiha AYVERDİ-

———————————————————————————————————————————————————–

22 MAYIS

‘’İslâm açıktan bilinir,

 îman kalptedir, bilinmez.

 Takvâ, işte şuradadır.

(Takvâ) derken üç defâ söyledi

 ve kalbini işâret etti.’’

                         —Hadis-i Şerif—

————————————————————————————————————————————————————

19 MAYIS

(Riyâzat, yalnız aç kalmak, yemekten perhiz eylemek değildir. Nefsinin istediği zararlı şeylerden kaçınmak da riyâzat demektir. Meselâ nefsin övünmek, sayılmak istiyor. Bundan sakınmak da riyâzattır.)

Hz.Ken’an Rifâî


15 MAYIS

(Gelecek zamânı düşünmek doğru değildir. Dervişler, gelecek zamanla kayıtlı değillerdir. Dervişliğin şânı, içinde bulunulan zamânın îcaplarını yerine getirmek; bu zamânı kurtarmak, hâli güzelleştirmektir. Geçmiş ve gelecek endişesi ise vakit zâyi eylemektir.)

Hz. Ken’an Rifâî


12 MAYIS

(Her nefeste nefsiyle hesaplaşmak Hz. Pîr’in ahlâkından idi. Şa’rânî, Letâifü’l-Minen adlı kitabında şöyle der: “Seyyid Ahmed’er-Rifâî(r.a.) der idi ki: “Her nefeste nefsiyle hesaplaşmayan ve her hâlinde onu suçlamayan, bize göre erler dîvânına yazılmaz.”

Hz.Pîr buyuruyorlar ki: “Bir derviş, ihvânında olan eksiklerin kendisine isnad edilmesine râzı olmadıkça ve ihvânının kusûrunu örtmedikçe ve kendinden çok onları tercih etmedikçe kemâl yâni olgunluk makamına eremez.”

Hz. Ken’an Rifâî


8 MAYIS

(Tarîkat demek irfân-ı Muhammedî demektir. Falan pîr şöyle uçtu, falan şeyh şöyle kerâmet gösterdi demek değildir.)

(Bir kimsenin sadrında irfân-ı Muhammedî olmadıkça, yalnız öteden beriden veya kitaplardan öğrendiği sözlerden, ne kendisi istifâde eder ne de başkalarına fayda verebilir.)

Hz. Ken’an Rifâî


5 MAYIS

(Akıl sâhibi bir kimsenin kalbinde sekiz bahçe vardır: Tevhîd, tevekkül, tefvîz, sabır, rızâ, mârifet, muhabbet, hikmet.)

Hz. Ken’an Rifâî


(Edep, kalbiyle ve hâliyle Allah’tan gâfil olmamaktır. Hiçbir sûretle de kendine vücut vermemek yâni kendinde bir varlık görmemektir. Tarîkatten maksat da edeptir.)

Hz. Ken’an Rifâî

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!