Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Şubat 2020

0
6

7 Şubat 2020

Ben size, sebeplerden ayrılarak ticarette ve san’atta bulunmayınız demiyorum, belki bunlara haram ve gaflet karıştırmayınız diyorum. Eşinize ve âilenize bakmayınız,güzel giyinmeyiniz demiyorum. Yalnız eşiniz ve âileniz sizi Cenâb-ı Hak’tan alıkoymasın! Güzel giyinmek, lezzetli yemekler yemek yasaklanmış değildir, lâkin böyle şeylerle uğraşırken gaflete düşmemeye dikkat ediniz. Üstünüzü başınızı temizlemekten çok kalplerinizi temizleyiniz; çünkü ilâhî nazar ilk olarak elbiseye değil, kalplerinizedir. Hz.Rifâî’den.


10 Şubat 2020

(…hiç acı ilâç içmedin mi? Terbiyede de, îcap ettiği zaman, gerek onun -muhâtabının- menfaati, gerek umûmun menfaati îcâbı, nefsine uyarak değil, selâhiyetin îcap ettirdiği kadar sert davranmak lâzımdır.) – Sâmiha Annemiz.


14 Şubat 2020

(Zamân-ı Saâdet’te ashâb-ı kiram çok Kur’ân-ı Kerîm okurlarmış da, Efendimiz de buyurmuşlar ki “Bu kadar çok okumayın da okuduğunuzu işleyin.” Dünyâ bu, hesap meydanı…Hâdiseler de imtihan suali. İmtihanda muvaffak olmamız, alacağımız not, bu hâdiselere karşı davranışımızdan) anlaşılacak. – Sâmiha Annemiz.


17 Şubat 2020

(Acaba hangimiz Allâh’ın verdiği nîmetlerin kadrini bilebiliyoruz? Hemen Allah ayıplarımızı yüzümüze vurmasın, o vakit elâlem maskarası oluruz. Meselâ bağırsaklarda gizlice dolaşan bir gaz, hâriçten bir tazyik ile dışarı çıksa, o vakit herkes seninle alay eder. Gerçi o ayıp sende mevcuttu. Ama gizli olduğu için bilinmiyordu.) -DOST