Vakt-i Şerifler Hayr’ola – Temmuz 2020

0
8

3 Temmuz 2020

(…Bundan belki bir, belki iki sene evveline kadar hayatta bulunan Üsküp Rifâî Şeyhi Haydar Murtaza Bey’den doğrudan doğruya dinlediğim bir küçük kıssa da şudur:

Öyle ki Haydar Murtaza Bey ne kütüphâneleri devire devire okumuş, ne de şiirler yazıp besteler meydana getirmiş bir adamdır. Aksine o bir halk adamıdır. Haydar Murtaza Bey’in babasından duyduğuna göre, Yahyâ Kemâl bâzı bâzı Üsküp Rifâî tekkesine gelir ve başında arakiye, sırtında cübbesi ile diğer dervişan gibi zikre girer ve âdab ve erkânı her ne ise onu yapar, çekilir gidermiş.

Şu tasavvuf âdâbı insanın hamuruna maya olarak girip, şekil ve suretle tecelli ettiği zaman, yalnız bir Türklere değil, bütün dünyaya nafaka ve sermâye olacağı muhakkaktır.) (18.02.1993)- Sâmiha Annemiz.


6 Temmuz 2020

(…Dinciler de ne demektir? Eğer bugün Türkiye’de bir “dinciler” sınıfı teşekkül etmişse, bunu lâikliğin kütledeki îman hayâtı üstündeki tahripkâr ve gaddar tazyîkinin bir devlet metodu olarak kabul edilmesiyle cemiyeti rahatsız hattâ hasta etmiş olmasının aksülâmeli/tepkisi/ olarak görmek, yerindedir.

…Şu bir gerçek ki Türk insanı yüzyıllarca hep, Allah saygısını bir şaşmaz ölçü olarak hayâtının her safhasında tatbîk ederken, birden gevşetilen, daha doğrusu, itilip tekmelenen, mânevî bir terbiye ve anlayıştan mahrum edilen cemiyet içinde egosundan başka kuvvet tanımamak gibi rûhî bir sefâlete düşmüştür.) – Sâmiha Annemiz.


7 Temmuz 2020

HZ. KEN’AN RİFÂÎ’NİN HİMMETLERİ ÜZERLERİMİZDE SÂYEBÂN OLSUN İNŞAALLAH! …HİMMET BEKLEMEK İÇİN İSE O HİMMETE LÂYIK OLMAK GEREKİYOR. ŞÖYLE BUYURUYORLAR: (Hadîs-i kudsîde Cenâb-ı Hak: ‘Ben gizli bir hazîneydim, istedim ki bilineyim…’ buyuruyor. Cenâb-ı Hak kendi güzelliğini temâşâ için âlem aynasını halketti. Ve âlem aynasında da kendi cemâlini gördü. Bu âlem aynasının rûhu da kâmil insan’dır. Diğer bir söyleyişle âlem bir göz ve kâmil insan gözbebeğidir.)


10 Temmuz 2020

(“Dünyâya Muhammed ümmeti olarak gelmek ve bir mürşide el vermekten daha büyük saâdet yoktur.”… “Kütlelerin dertlerine devâ olan büyük insanlar, etraflarına şifâ verirlerse de asıl vazîfeleri bir veya birkaç insan üstünde toplanır.” NOT: Mürşit hakkında konuşurlarken) – Sâmiha Annemiz.


13 Temmuz 2020

(Yahûdinin vicdan müeyidesi yoktur. Ne ki, yahûdi sömürgesini ve tesirini izâle etmemiz de gerekmez mi?… Elbette. Bunun yolu uyandırmak, milleti uyandırmakla … Bü gün Türk münevveri mason olmazsa bu iş hemen düzelir.) Sâmiha Annemiz.


16 Temmuz 2020

(Hakk’ı halkta, halkı da Hak’ta görmek gibi yaşayarak tevhîd durağında karâr etmek şiârımızdır. Allah’tan niyâzım, îmânıma, toprağıma, hattâ benî beşere hayırlı olmaya çalışmaktır.) – Sâmiha Annemiz.


20 Temmuz 2020

Hakk’ı halkta, halkı da Hak’ta görmek gibi yaşayarak tevhîd durağında karâr etmek şiârımızdır. Allah’tan niyâzım, îmânıma, toprağıma, hattâ benî beşere hayırlı olmaya çalışmaktır.) – Sâmiha Annemiz.

24 Temmuz 2020

(…İŞ, ARITICI TOPRAK HUYLU MÜREBBÎNIN ELİNE DÜŞMEKTİR. BÖYLECE DE BEŞERİYETİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEK VE SELÂMETE ERDİRMEK İÇİN REHBER MERKEZLERİN EŞİĞİNDEN FEYZ ALMAK GEREKTİR.) – Sâmiha Annemiz, (Velî, Küplüce’deki Köşk, s 101-104)


26 Temmuz 2020

(…İNSANLAR YÜZDE YÜZ KÖTÜ DOĞMAZ Kİ…EVET YÜZDE YÜZ KÖTÜ OLANLAR DA VAR AMMA NASİPLİYSE, ALDIĞI TERBİYE VE MUHÎTİ ONU ŞEKİLLENDİRİYOR. ONUN İÇİN, ALLAH BİR MUHİT VERDİYSE İNSANA, ONUN KIYMETİNİ BİLSİN, SON DAMLASINA KADAR İSTİFÂDE ETSİN.) – Sâmiha Annemiz.