Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum

0
285

Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum.

Mü’minin tebessümü yüzünde, hüznü ise kalbindedir.

“Kerim insanın yoksulluğu alçak insanın zenginliğinden daha güzeldir.”

“(Dünyayı) hafife al; zira ölüm yakın, onunla olan dostluk kısa ve oradaki ikâmet pek azdır.”

Herkesi memnun etmek nifak (münafıklık) alâmeti, herkesle kavgalı olmak da şikak (ayrıștırıcılık) alâmetidir.

“Nice âdil (gözüken) insanlar vardır ki, zâlimdirler.”

“İtaat halkın, adalet devletin kalkanıdır.”

Kim anne ve babasına iyilikte bulunursa çocuğu da ona iyilikte bulunur.

“İnsaflı olmayanın dostu olmaz.”

Hz. Ali

Yüksekliği istedim, onu alçak gönüllülükte buldum.