Ahmaklık

1
294

Ahmaklığın dört alâmeti vardır. Sana söyleyeyim de öğrenesin.

Kendi ayıbını görmeyip de başkalarının kusûrunu aramak.

Gönlüne cimrilik tohumu saçtığı hâlde cömertlik ummak. Huyu ile halkı hoşnud etmeyen kimsenin Allah kapısında hiçbir değeri yoktur.

Âdeti huysuzluk olanın işi dâimâ nefret kazanmaktır. Kötü huy, tende canın belâsıdır. Huysuz kişi, insandan sayılmaz.

Cimrilik, cehennem ağacından bir daldır. Zavallı cimricik de mezbaha köpeklerine benzer. Cimri, nerede cennet yüzü görsün? O, Fil’in ayakları altına düşmüş bir sivrisinektir. Cimriliğin pintiliğinden kendini bir tarafa çek ki ahmaklar zümresinden sayılmayasın.