Salı, Haziran 25, 2024
Ana SayfaTarihBaş Yaran Taş

Baş Yaran Taş

Sultan Abdülaziz’in, olacakları önceden hisseden derin bir gönül zenginliği vardı.

Hunharca Hal’ine/tahtan indirilmesine rastlayan günlerde, durumu sezdiği ve annesine de haber verdiği bilinir. Buna dâir benzeri pek çok örnek verilebilir.

Bir tânesini de biz yazalım; Mekâtib-i Askeriye/Askerî Okullar Bakanı Nâzırı Gâlip Paşa vefat ettiği zaman, devlet erkânı bu makama Süleyman Paşa’yı getirmek istemişti. Hattâ Serasker Paşa da huzûru hümâyuna çıkarak, bunu Pâdişah’a arz etmiş ve meziyetlerini sıralamıştı.

Sultan Abdülaziz:

-Bu Süleyman Paşa, sarı benizli, kırmızı yüzlü ve zayıfça bir zat değil mi? Sübhânallah, bu sîmâ bir türlü hoşuma gitmiyor. Mâmâfih Allah hayırlı etsin,” diyerek tâyinine rızâ göstermişti.

Süleyman Paşa’nın, 1876’da Sultan Abdülaziz’in hal’inde en çok faaliyet gösterenlerden biri olduğu herkesçe mâlûmdur.


“YAĞLIBOYA”

“Keçeçizâde Fuad Paşa, Paris’de Hâriciye Nâzırı olarak bulunduğu sırada, saraydaki kadınlardan biri sorar:

-“Efendim, buranın kadınlarını nasıl buluyorsunuz?”

Paşa:

-Afedersiniz madam, ben yağlı boyadan hiç anlamam! Cevâbını verir.”

Önceki İçerik
Sonraki İçerik
Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

Bayram, Nasıl Bayram Olur?

HAC

İnsan ve Hıdrellez

error: Muhtevâ korumalıdır!