Çömez Gibi Ol!

0
247

”Kim sana şahlık taslarsa, sen ona çömez gibi ol.

Kim elini uzatırsa öp ve kim sana üstünlük göstermek isterse, üstünmüş gibi kabul et.

Kuyruğun son kılı ol, çünkü zarar ancak başa gelir.”

Ahmed’er-Rifâî Hazretleri

“İhvanın sıkıntılarına, yüklerine iştirak ediniz, sözlerini hoş görünüz, kalplerini incitmeyiniz, ayıplarını örtünüz, onlara noksan gözüyle bakmayınız.”
Hz. Ahmed’er Rifâî

“Her Müslümanın kalbinde ilahi bir vaiz vardır.

İnsanın kendine kendinden öğüdü olmazsa, edilecek vaaz ve nasihatten faydalanamaz. Gaflette kalan biçare nasihatten ne fayda görebilir? Gaflet yüreğin karalığıdır”


“Korkudan muhasebe(kendini hesaba çekme), muhasebeden murakabe(kendi iç alemini gözetme), murakabeden meşguliyet, meşguliyetten Hak için meşguliyete devam etmek hasıl olur”


“İslam hikmetin ruhudur.

Arif akıllı olmazsa vesveseci olur, akıl sahibi hakim(hikmet sahibi) olmazsa hata eder. Hakim mümin olmazsa evhamlı olur”


“Hikmeti bulduğunuz yerden alınız! Dikkat nazarınızı hikmet ve hakikate açınız, nereden çıktığına ve kimden göründüğüne bakmayınız!”

Ahmed’er-Rifâî Hazretleri