Devlet Böyle Olur

0
18

Devlet Böyle Olur

Fransa’da cumhuriyet ilân edildikten sonra İstanbul’da bulunan cumhuriyetçi Fransızlar da göğüslerine üç renkli kokart takmaya başlamışlardı.

Cumhuriyet, o târihlerde hazm edilir bir yönetim tarzı olmadığından, başta Rusya olmak üzere imparatorlukla idâre edilen yabancı devletleri elçileri, sık sık Bâb-ı âlî’ye gelerek kokart taşıyan Fransızlar’dan şikâyet ediyorlardı.

Bir gün,

Avusturya Büyükelçiliği Baş Tercümanı, Reîsü’l-küttap Râşit Efendi’nin yanına gelerek, bu durumdan şikâyet edince, Râşit Efendi tercümana şu cevâbı verdi:

-“Be hey dostum, bizde o işlere değer verilmez. Ne giyerlerse giyerler. Başlarına üzüm küfesi koysalar; niçin koydunuz demek, Devlet-i Âliyye’nin vazifesi değildir. Kendinizi boşuna yoruyorsunuz.”