Düşündürücü

0
22

Asklepiades adında bir Doktor, Milat’tan bir önceki asırda Roma’da çok büyük bir şöhret kazanmıştı.

Bu doktor, hastalarına kat’îyen ilâç vermezdi ve bütün ilâçlara kesinlikle düşmandı. Hastalarına perhiz ettirir, beden hareketleri ve masaj yaptırır, soğuk su duşları, yağmur banyoları ve kumda yalın ayak dolaşmayı tavsiye ederdi.

Meşhur Augustos, Milattan önce 23 yılında bu şekilde tedâvi edilerek iyileşmiştir.


1600 yılında bir dokuma tezgâhı icâd edilmiştir. Bu tezgâh çarklar ve makinadan ibâretti ve o zamâna kadar var olan araçların kullanıldığı dokuma sanâyiini son derece kolaylaştırıyordu.

İşçiler, rekabetten şikâyet ettikleri için Alman İmparatorluğu bu tezgâhın Almanya’da kullanılmasını 1681, 1685 ve 1719 senelerinde tekrar tekrar yasaklamıştır.

Daha sonra ilk defa Saksonya’da söz konusu tezgâhın kullanılmasına izin verilmiş, hattâ kullananlara ödül vaad edilmiştir. Çünkü, bu sefer de Yedi Sene Savaşları’nın açtığı yaraları kapamak ve sanâyii hemen canlandırmak gerekiyordu. Buna rağmen, insanlar için lüzumlu ve önemli bir icâdın bir buçuk asır boyunca resmî makamlar tarafından yasaklanması, dikkat çekicidir.