Hikmetler 11

0
295

Kimi lûtuflar, gerçekte mahrum bırakılmanı; mahrum bırakılman da gerçekte o lûtufların sana verildiğini gösterir.

*

Bâzı şeylerden mahrum bırakılmak senin için anlayış –fehm ediş- kapılarını açıyorsa, bu mahrûmiyet senin için ihsânın ta kendisidir.

*

Varlıkların zâhiri –dış görünüşü- gaflete götürür. Bâtını –içyüzleri- ise ibret vericidir. Nefs görünüşteki gaflete, kalb ise içteki ibrete bakar.

*

Kalıcı bir izzetle şereflenmek istersen, ölümlü bir izzetle azîz olmak isteme!

*

Gerçek “tayy”,sende var olan dünyâ mesâfelerini aşmaktır. Öyle ki, öte dünyânın sana senden daha yakın olduğunu görürsün.

*

Halkın vermesi, mahrûmiyet… Hakk’tan gelen mahrûmiyet ise bağıştır, ihsandır.

*

Kendisiyle olan alışverişini peşin olarak yapan kula, karşılığını veresiye veren Rabbimizin şânı ne yücedir.