Mesnevî-i Şerif’ten Hikmetler 1

0
397

Gerçekten vücut, ruh için kafestir. Bu kafese bir değil, bir sürü kuşlar girip çıkar. Giren kuşlar, nefsânî kuvvetler; cismânî hevesler ve şeytânî endişelerdir. Çıkanlarsa, kişiye dalkavulukluk edenler, menfaati îcâbı, insanı pohpohlayanlardır.

Vücûda böylece girip çıkanların her biri türlü söyler. Kimi, senin asıl dostun benim, der. Kimi, hayır sana ancak ben yoldaş ve yâr olurum, diye seslenir.

Kimi, sen güzelsin, cömertsin, iyi ve çok bağışlayıcısı olan sensin diye pohpohlanır. Kimisi, iki âlem senin için yaratıldı, bizler ancak senin kapında köleyiz diye yaltaklanır.

Ten kafesinin meftûnu, vurgunu olan, akılsız ve toy ruh bunlara kanar. Kendini bir şey hattâ her şey zanneder.

Zavallı, bilmez ki içinde daha böyle nice şeytanlar vardır; şeytan kendi vücûduna daha böyle nice kondaklar koymuştur.

Gerçi dünyâ yaltaklanmaları, ona aldananlar için lezzetli bir lokma gibidir . Sen o lokmayı yeme! Çünkü o, aslında ateşten bir lokma, bir şeytan gıdâsıdır.

Bu lokmanın önce zevki sonra ateşi belli olur, dumanı sonradan çıkar. O kadar ki çok kere bu duman ancak cezâ gününde belli olur. Bu mevzûda sakın kendine güvenme! O, istediği kadar sana dalkavukluk etsin, ben inanmadıktan sonra ne çıkar, deme!

Ben böyle sözlere mağrur olmam diye böbürlenme! Olursun. Hem de farkına varmadan bir gurur ve nahvet hastalığı içinde seni kandıranlara zebun olursun. Bunu daha iyi anlamak istersen bunun zıddını düşün!

Düşün ki, onlar seni medhedecekleri yerde aleyhinde söyleseler, sende olmayan, senin yapmadığın ağır kötülükleri sende varmış ve yapmışsın diye yaysalar için nasıl üzülür, bu yüzden günlerce gecelerce nasıl kendi kendini yersin.

İşte tıpkı bu yerişler, bu iftirâlar gibi medihlerin de insan içinde izleri kalır. İçinde, gönlünün derinliklerinde bir kere medihlerin izi kaldı mı, bir kere rûhun bir gıdâ gibi medhedilmeye alıştı, canın böyle sözler çekmeğe başladı mı, artık düşün demektir; kurtulamazsın.

Ken’an Rifâî, Şerhli Mesnevî-i Şerhi