Onlardan Kaç!

0
234

Ahmed’er- Rifâî Hazretleri, (Kitâb’ül – Hikem) isimli eserinde, şöyle der:

(Durum bir başka oldu… Yalancılara uyulur; doğrular bir yana itilir oldu.(…)

(Bugün halk, sahte şeyhlerle ilgilenmektedir.(…) Sakın böyleleri ile bir yakınlık peydah etmeyesin. Çünkü onlar, kendilerine uyanları cehenneme götürür ve Rabb’ın gazabını üzerlerine çekerler. Sözde Allah’ın dînine götürürler… Ama asılsız. Sen onları o halleri ile görsen; Hakk’a dâvetçi efendiler meyânında sayarsın… Ama nerede?

Onlardan herhangi birine rastlarsan:

“Yazık… Seninle aramda Doğu ile Batı arası mesâfe olaydı keşke!”(Zuhruf Sûresi,38)

Meâline gelen Âyet-i Kerîme’yi oku…

…Onlardan kaç… Hem de bir arslandan kaçar gibi, cüzam hastalığından kaçar gibi!)

(…)Bir zamâna yetişirsen ki; insanlar, yukarıda anlattığımız gibi bir yanlış yoldadır, işte o zaman halk arasından ayrıl! Bu hususta Resûlullah S.A. Efendimiz’in şöyle bir emri vardır:

“Görürsen ki şahsî çıkarlar almış yürümüş, hevâî arzulara uyulur olmuş, herkes beğendiği şekilde amel eder olmuş; işte o zaman, kendini kurtarmaya bak!”)