Saadetname 10

0
239

BİLGİSİZ HAKKINDA

O, sözünü bilen akıllı kişi:

“Bilgisiz adamın arkadaşlığından yüz çevir” diye ne güzel söylemiş.

Bilgisizle dikilen samîmiyet ağacı, meyve vermez ve bilgisizin getireceği huzur da baş ağrıtmaktan başka bir işe yaramaz.

Bilgisiz, sana fayda vermek istese bile zararı dokunur; şifâ vermek istese, başını ağrıtır.

Ömrünü bilgisizlerle geçiren bir insan, hayâtı boyunca câhil kaldığı gibi, ölünce de câhil kalır.

Attarlık edebileceğin şeyler bol bol varken câhillik edip de çöpçülük yaparsan bundan kime ne?

Şimdi mâdem ki Allah’ın yardımına mazhar olmuşsun, bu fırsatı ganîmet bil; çünkü, geçen zamanı geri getiremezsin.

Bilginin arkadaşlığından ziyan gelir sanma.

Bulursan faydalanmaya bak, zîra hayâtının gerçek kazancı da budur.

Süpürgeci de, gül suyu satan da insandır; fakat birinden güzel, öbüründen pis koku alırsın.