Saadetname 13

0
216

Harâbat köşesinde ne olduğunu biliyor musun? Rindler’in Allah’a niyazları.

Yolu gören deliller meskenet tahtının pâdişahlarıdır.

Her biri kendisine fukarâ adını vermiş, iki âleme de birer tekme atmıştır.

Eğer onlara her iki âlem de gösterilecek olsa, onlar bakışlarını Allah’dan ayırmazlar.

Bu yolcularla doğrudan doğruya bir yakınlığın yoksa, senin derviş olmaya hevesin ve niyetin yok demektir.

Dünyâ, Allah erlerinden hâlî-boş- değildir; sende olmayan şey, başkalarında bulunmaz mı zannediyorsun?

Pek çok sahtekâr vardır; fakat Allah adamları açıktadır. Yabancılar, yârandan gizli kalır mı?

Gerçek dindarsan, kendini beğenmişliği bırak; kendini görmezsen, Allah’ı görürsün.