Saadetname 4

0
210

Bir şey söylediğin zaman sözünü bilerek söyle; aynı zamanda söylediğin şeyi acele etmeden, iyice düşünerek söylemelisin.

Fesahat meydanına girince atını hızlı sürme ki meydanı birden dolaşmayasın. Her hüner sâhibinden bir hüner öğren ve herkesin hoşlanacağı şekilde konuş.

Hoşa gitmeyen bir şey söyleme; çünkü bu sözün karşılığı da hoşa gitmez. Dağda güzel ses çıkar ki dağ da onu güzel aksettirsin.

Her söze karışma, söylenmemesi gereken şeyi söyleme. Böyle yaparsan kurtulup gittin demektir.

Her zaman dostlarla konuş, görüş ve gönül sırlarını dâima düşmanlardan sakla!

Önceki YazıDuymak-3
Sonraki YazıGönül
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.