Sâmiha Ayverdi Kimdir?

0
511

Sâmiha Ayverdi 1905’de İstanbul’un Şehzâdebaşı semtinde doğdu. 1921 yılında Süleymâniye İnas Nümûne Mektebi’ni bitirdikten sonra tahsîline husûsî olarak devâm etti. Mükemmel Fransızca öğrenerek târih, tasavvuf, felsefe, edebiyat sahalarında kendini yetiştirdi. Fakat onun hayâtında esas rol oynayan insan, mütefekkir ve mutasavvıf Ken’an Rifâî’dir.

1938’de ilk romanı Aşk Budur yayınlanır.

Bunu diğer romanları tâkîb eder. 1946 yılından sonra fikrî ve târihî eserlere ağırlık verir ve hâtıralarını kaleme alır. 1966 yılında Türk Ev Kadınları Derneği’nin kuruluşuna önayak olur.

1970 senesinde ise ağabeyi yüksek mühendis mimar Ekrem Hakkı Ayverdi ve onun eşi İlhan Ayverdi ile birlikte Kubbealtı Cemiyeti’nin kurulmasını sağlar. 1978 yılında cemiyet, vakıf statüsüne geçirilir.

Hizmetle dolu seksen yedi yıllık bir ömür 1993 Ramazanı’nın 22 Mart günü sona erer. Ardında kırka yakın eser ve kalabalık bir talebe topluluğu bırakmıştır. Bir mensur şiir kitabı ise, Dile Gelen Taş’tır.

Sâmiha Ayverdi

Sâmiha AYVERDİ, dile hâkimiyeti, derin kültürü ve mükemmel Türkçesi ile son asrın en mühim edebiyatçılarındandır. Târihî, sosyal ve tasavvufî konulardaki eserleri gelecek nesillere gerek dil, gerek kültür ve fikir sâhasında ışık tutacak mahiyettedir.