Saygılar!

0
244

Altta gördüğünüz fotoğraflar, nereye âit olabilir? Acabâ burası,sâhipsiz ve herhangi bir umûmî tuvalete mi âittir?

Yoksa terkedilmiş ve tabiatın tahribâtına bırakılmış bir meskene mi?

dscf7016dscf7021

Hayır! Bu ve alttaki diğer fotoğraflar,Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sorumluluğu ve insâfı eline bırakılmış bir ecdâd yâdigârına âittir.Kütahya’daki Erguniye  Mevlevîhânesi’nin yâni Hazret-i Mevlânâ’nın torunu Ergun Çelebi Hazretleri’nin  adını taşıyan aşk,ilim ve irfan merkezlerinden birinin dünkü ”Matbah-ı Şerîf”inin bugünkü ibretlik ve yüz kızartan hâlidir bu!dscf7018

Kendi kültür ve san’at mirâsımıza bigânelikte bu derekede hayat süren yetkililer, çok önemli(!) işlerin peşinde koşmayı bıraktıkları ve gaflet uykusundan bir ara uyandıkları takdirde ecdâdın rûhu da muazzep olmaktan kurtulacaktır diye hayâller kuruyoruz.

dscf7020

Emeği geçenlerin(!) cümlesine hayırlı rüyâlar dileriz. Saygılar(!) sunarız.