Söz Bir Oktur

0
73

Kırım Savaşı’ndan önce, Serdâr-ı Ekrem Ömer Lütfi Paşa bir gün konsoloslara ziyâfet vermişti. Yemek sırasında:

“-Şu Ruslara adamakıllı bir dayak atacağım ve haklarını avuçlarına vereceğim.”

Diye ağzından kaçırıverdi.

Rus konsolosu bunu duyup, protesto ettiğinde, ona da:

“-Ne yapayım? Bu, bir hiss-i kable’l-vukû; (bir olayın meydana gelmesinden önceki seziş, duygu) içimden geliyor.” Demişti.

Ömer Paşa, sözünde durdu ve 1853-1856’da Ruslara iyi bir ders verdi. Allah rahmet eylesin.

ÖMER LUTFİ PAŞA (1806-1871)
Osmanlı kumandanı ve devlet adamı

Kırım savaşının başlangıcında Tuna cephesinde görev aldı. Özellikle nehrin her noktasından karargâha bilgi ulaştırılmasını sağlayan telgraf bağlantısı tesis edilmesinden ötürü askerî harekâtı başarılı bir şekilde yönetti.

Ruslar’ın saldırı planlarını boşa çıkarmak için hemen Tuna’yı geçip kuvvetlerinin azlığına rağmen Ruslar’ı önce Oltenita’da (5 Kasım 1853), ardından Kalafat yakınlarında bulunan Çatana’da (5 Ocak 1854) yenince kendisine daha ziyade sadrazamlar için kullanılan “serdâr-ı ekrem” unvanı verildi.

Aynı yıl Osmanlı Devleti, Avusturya’nın Eflak ve Boğdan’ı savaş sonuna kadar her türlü saldırıya karşı koruması şartıyla işgaline razı oldu ve Rus kuvvetleri bu toprakları tahliye etti. Böylece Tuna cephesinin tasfiyesi ve savaşın Kırım’a intikali üzerine Ömer Lutfi Paşa da Kırım’daki kuvvetlerin başına geçti.

Gözleve’ye saldıran Ruslar’ı ağır bir yenilgiye uğrattı (17 Şubat 1855). Sivastopol’un alınmasından sonra Kars’ı içine düştüğü zor durumdan kurtarmak için Kafkas cephesine geçti. Batum’a çıkarak Kutayis üzerinden Tiflis’e ulaşmayı ve böylece Ruslar’ı ana üslerinden tecrit etmeyi planlamaktaydı. Bu düşünceyle Sohum’a çıkarma yaparak burayı üs edindi.

15 Ekim 1855’te ileri harekâta geçip İngur ırmağı kıyısında bir Rus ordusunu yendi (7 Kasım 1855), fakat hava şartları yüzünden Kars’ın işgaline engel olamadı.

Trabzon üzerinden Kars’a ulaşmak yerine Gürcistan arazisine hücum etmesi ve böylece zaman kaybetmesinden dolayı harekâtı iyi yönetemediği yolunda suçlamalara muhatap oldu. Bununla birlikte kazandığı başarılar sebebiyle kendisine İngiltere tarafından Dizbağı nişanı verildi.

Kaynak