Üç Ay Üç Gün

0
37

Osmanlı Pâdişahları arasında saltanat süresi en kısa olan hükümdar, Sultan Beşinci Murat’tır. Sultan Abdülaziz’in hal’i üzerine –tahttan indirilmesi– 29/30 Mayıs 1876 yılında tahta geçen Murat, aklî dengesinin bozulması üzerine, kendisini tahta çıkaran aynı kişiler tarafından 31 Ağustos 1876’da bu sefer tahttan indirilmiştir.

Sultan Beşinci Murad’ın saltanatı üç ay üç gün sürmüştür.

V. Murad (1876) Sultan Beşinci Murad 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul’da doğdu. Babası Sultan Abdülmecid, annesi Şevk-Efza Kadın Efendi.

Sultan Beşinci Murad, tahttan indirilen Sultan Abdülaziz’in yerine 30 Mayıs 1876’da padişah oldu. Ancak, Osmanlı Devleti’ni kurtarmak için meşrutiyetin kurulmasını isteyen, bu düşünce ile tahta güvendikleri bir hükümdar getiren aydınların umudu yine kırılmıştı.

93 gün kaldığı Osmanlı tahtından 31 Ağustos 1876 günü indirildi. 28 yıl daha sarayda yaşayan Sultan Beşinci Murad, 29 Ağustos 1904 tarihinde vefat etti ve annesi Şevk-Efza Kadın Efendi’nin Yeni Cami’deki türbesine defnedildi.