Sözün Özü

0
260

“Hâl olan yerde kıyl ü kaal olmaz!”

Bağdat’lı Rûhî

Rabbiniz, sizi en iyi bilendir.