Vakt-i Şerifler Hayr’ola/Şubat 2022

0
352

28 ŞUBAT

(Allah aşkı ve insanlık muhabbetti uğrunda, sözünden, fiilinden ve sıfatından zararlı olan neyi terk ettin, bunu bir kere yokla ve Allah’ın hoşlandığı hangi şeyleri yapıyorsun, hesap et, kıymetini bununla ölç!)

-Ken’an Rifâî Hz.-


25 ŞUBAT

ÂRİFLER’den:

(Mürâkabesiz geçen bir gün, ertesi güne ışık tutmaz.)

(Kalp huzûru, cennettir. Kalpteki huzursuzluk, cehennem.)

——————————————————————————————————————————————–

21 ŞUBAT

(…İnsan, yalnızca elli altmış kilo kan ve kemik torbasından ibâret değildir. Bunun bir de ulvî boyutu vardır, ilâhî damgaya sâhiptir. İnsan denilen varlığın esâsı da budur. Bunu bertaraf edecek olursak geriye hayvâniyet kalır. Kendisinde ilâhî damga olduğunun bilincinde olanlar ancak insandır.)

Prof.Dr. Saffet SOLAK


18 ŞUBAT

(İnsan, düşüncesi ile ölçülür. Fikri ne ise kendisi de odur. Bundan başkası et, kemik, yağ gibi hayvânî unsurlardır. Allah herkesi yaratılışı imkânları içinde sebât ettirsin.)

Ken’an Rifâî Hz.


14 ŞUBAT

(Sual:Yokluk nedir?

Cevap: “Kul, Cenâb-ı Hakk’ın azamet ve kudret-i sübhâniyesi karşısında zayıf ve âcizdir. Dâimâ Hakk’ın hükmündedir. Mâdemki vücûdun bir lâşeden ibârettir, o azamet-i sübhâniye ile âşinâlık kur ve kendine ondan başka varlık verme. Mâdemki kudret Cenâb-ı Hakk’ındır, sen aradan çık. Öyle yapmazsan şirke düşmüş olursun.”)

Ken’an Rifâî Hz.


11 ŞUBAT

‘’Birbirinizi çekememezlik gibi kötü huya kapılmayınız, öfke hıncınızı biribirinizden çıkartmaya kalkışmayınız; ayıplarınızı araştırmayınız. Allah size nasıl emrettiyse öylece kardeş olunuz!’’

Hadis-i Şerif


7 ŞUBAT

(İlim odur ki, seni Allah’a götürür. Hazret-i Rifâî buyuruyor ki: “O ilim ki amelsizdir, ne fayda verir? O amel ki ihlâssızdır, ne işe yarar”?)

Sâmiha AYVERDİ


4 ŞUBAT

(…Kişinin aslî cevherinin meydana çıkması için bir mehenge vurulması, bir potaya girmesi lâzımdır. Cenâb-ı Hak bile bizi bize bildirmek için belâ ve musibetlerle imtihan ediyor; yoksa onun indinde bizim ne mahiyette kimseler olduğumuz mâlûm. Ancak her kul sadâkat dâvâsı edeceğinden, kâzib veya sâdık olduğumuz kendimize karşı meydana çıksın diye imtihan oluyoruz. Nerede o merd ki tecrübe ânında nefsine yenilmez.)

Sâmiha AYVERDİ