Yalan,yalan yalan!

0
25

“EY MÜMİNLER!

NİÇİN YAPMADIĞINIZ ŞEYİ SÖYLÜYORSUNUZ; YAPAMIYACAĞINIZ ŞEYLERİ SÖYLEMEK ALLAH KATINDA HİÇ SEVİLMEYEN BİR İŞTİR.” Kur’ân-ı Kerim  

“Salât ve selâm, üzerine olsun, Allah’ın Elçisi’ne bir gün sordular:

-Mümin cimri olabilir mi?
-Evet, olabilir.
-Gevşek olabilir mi?
-Evet, olabilir.
-Peki, yalancı olabilir mi?
-Hayır, kat’iyen olamaz.

Bu Hadîs-i bize Ahmed b. Muhammed b. Ahmed, ona da Ahmed b. Said, ona da Ubeydullah b. Yahya, ona da babası, babasına da Mâlik b. Enes, ona da Safvan b. Süleym nakletmiştir.

Aynı senetle, aynı râviler zincirleriyle nakledilen bir başka Hadîs’te de Allah Resûlü, salât ve selâm üzerine olsun, gene şöyle buyuruyor:

“Yalanda hayır ve iyilik yoktur.”

Mâlik b. Enes’den itibaren yine aynı râviler zinciriyle bir başka Hadîs’te, o da İbn-i Mesud’dan naklediyor, söyle buyrulmakta:

“İnsan, durmadan yalan söyler ve kalbinde siyah lekeler meydana getirir, öyle ki kalbi iyice kararır ve Allah nezdinde yalancılar arasına yazılır.”

Yine aynı senette İbn-i Mesud’dan gelen bir Hadîs ise şöyle diyor:

“Doğruluktan ayrılmayınız. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Yalandan sakının. Çünkü yalan, fitne fücura, fitne fücur da cehenneme götürür.”

“Yine Hadîs’e göre, bir adam geldi. Peygamber Efendimiz’i arayıp buldu ve ona şöyle dedi:

-“Yâ Resûlallah! Benim üç iptilâm (tutkum) var: İçki, zinâ ve yalan. Emret bana hangisini bırakayım?

-Yalanı bırak,” dedi, Allah’ın Rasûlü.

Adam, böylece huzûrdan ayrılıp gitti. Daha sonra zinâ etmek istedi. Fakat bir an düşündü ve kendi kendine:

Nasıl olsa, Peygamber Efendimiz’in huzûruna gideceğim, O bana, zinâ edip etmediğimi soracak. Eğer evet dersem, bana zinâ cezası verecektir. Hayır dersem, ahdimi bozmuş ve yalan söylemiş olacağım, dedi.

Ve zinâyı bıraktı. İçki için de aynı şey oldu.

Sonra, Efendimiz’in salât ve selâm O’nun üzerine olsun, huzûruna gitti.

-Ey Allâh’ın Resûlü hepsini bıraktım, dedi. Gerçekten de yalan, bütün kötülüklerin başıdır; hepsini içine alır. Azîz ve Celîl Allah’ın lânetini çağırır.”


“KENDİSİNE İTİMÂD DUYULMAYAN KİŞİNİN İMÂNI YOKTUR” Hazret-i Ebûbekir


“YALAN VE HIYÂNET DIŞINDA BÜTÜN TEMÂYÜLLER, İNSANDA FITRÎ OLUP TABİÎ ŞEYLERDİR.” İbn-i Mesud“(*)

(*)İbn-i Hazm/ Güvercin Gerdanlığı