Reklâm
Tarih Yarının Sâhibi Var

Yarının Sâhibi Var

0
230
Reklâm
Reklâm

On birinci Osmanlı pâdişâhı İkinci Selim, şehzâdeliği sırasında bir gün, musâhibi Celâl Beğ’e sormuştu:

“-Halk arasında bizim için ne derler, saltanatı kime tahmin ederler?”

Celâl Beğ, Şehzâde Mustafa’yı, askerin… Şehzâde Bayezid’i de babası Kanunî Sultan Süleyman ile annesi Hürrem Sultan’ın istediklerini… Hâlbuki kendisinin yâni Selim’in hiçbir tedarikinin/hazırlık ve tedbirinin bulunmadığını söyleyince Şehzâde Selim:

“-Sultan Mustafa’yı en kuvvetlisi istesin… Bayezid Han’ı ana ve babası talep etsin, biz safâmızı sürelim. Yarının sâhibi var”, demiş ve kadere boyun eğdiğini göstermiştir.

Şehzâde Mustafa, bir müddet sonra babasının tahtında gözü olduğu iddiâsiyle îdam edilmiş… Bayezid ise yâd ellerde aynı âkıbete uğramış, fakat Şehzâde Selim, babasının vefâtı üzerine 1566’da tahta oturmaya hak kazanmıştır.

Reklâm