“Ye’s İle âh Etmeyiz…”

0
62

Şeyh Gâlib Dede’yi (1757 – 3 Ocak 1799) vefatının 222’nci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz.

Rûhu şâd olsun.

(Ümmîddeyiz ye’s ile âh eylemeyiz biz
Ser-mâye-i îmânı tebâh eylemeyiz biz

Bâbın koyup ağyârı penâh eylemeyiz biz
Bir kimseye sâyende nigâh eylemeyiz biz

Sen Ahmed ü Mahmûd u Muhammedsin efendim
Hakdan bize sultân-ı mü’eyyedsin efendim)

Şeyh Gâlib Dede


(Biz ümit makamındayız, ümitsizliğe düşüp şikâyet etmeyiz.
Îman sermâyesini harâb edip mahvetmeyiz.

Senin kapını terk edip başka kapıya sığınmayız.
Biz, senin sâyende başka kimseye bakmayız.

Ey efendim, sen Ahmed Mahmud ve Muhammed’sin
Sen, Hak tarafından bize gönderilmiş, doğrulanmış

Bir sultansın efendim.)