Zevk Ve Keyif

0
357

Zevk ve keyf kelimeleri birbirine karıştı. Bugünün aydın geçineni veyâ “enteli”,artık “zevk almıyor”…buna mukabil,”keyf duyuyor”! Hâlbuki ayrı mânâlara sâhip bulunan her iki kelimenin kullanıldığı yerler de ayrıdır.

Ancak,”zevk” eğer lügatlerden tamâmen atılıp, onun yerini “keyif” kelimesi almışsa; bu lügati kullanan “entellere” de entel değil,”hantal” demek gerekir.

Xxx

İnsan bâzen,”keyifli keyifli” güler. Ve insan deyince genellikle “zevk sâhibi kimse” anlaşılır.

Hem de sıradan bir zevk değil, eskilerin “zevk-i selîm” dedikleri yüksek bir zevk olmalı bu!

Keyif ise, daha ziyâde sevimli bir hayvanda sık sık görülen davranışlar bütünüdür.