Altı Şey 2

0
249

Biricik yavrum, îmânın temeli altı şeydir. Can ve gönülden dinlemek istersen bunları sana söyleyeyim.

Bu altı temelden üçü; Yakîn, Havf,Recâ…ötekiler de Tevekkül,Muhabbet ve Hayâ’dır.

Yakîn nûru kimin rûhunda parlarsa o,îman ehli ve aydın gönüllü olur.

Canında Havf –Allah korkusu—olmayanın îmânı zayıf olur yavrum.

Allah korkusu çekenlerin amel defterleri temiz olmasa bile korkma, Allah’ın rahmetinden ümit kesme! Allah’a tevekkülü –güveni—olmayanın vay hâline diye, ağlasan yeridir.

Kalbinde Allah muhabbeti olmayanın amelinden dolayı kazancı rüzgârdan başka bir şey olmaz.

Ey kul, Tanrı’ya sevgi besle ki azâbından uzak kalasın!

Kardeşim! Hayâ, îmandandır. Utanmayanlar, şeytan zümreleridir.

Kötülüklerden sakınan îman ehli isen çalış, günahtan sakınanların dostluğunu iste!