Aynı Kaval – Cenap Şahâbettin

0
240

İnsan, vaktinin kıymetini, en fazla birisini beklerken anlıyor.


Mûsıkî, şiirin ifâde edemediği hissiyâtı ifâde eden şiirdir.


Yüksek makamlar, ancak hafif başları döndürür.

Aşk yolunun garip yokuşları ve inişleri vardır: Çıkarken baş döner, inerken gönül bulanır!

Tâlih, korkakları korkutur, cesurlara cesâret verir.


Her politikacının çaldığı, dikkat ediyorum, aşağı – yukarı hep aynı kavaldır.


Cenap Şahâbettin