Bunlar Nedir?

0
263

Bu sayfada görülen fotoğraflar hakkında bilgisi olanlar, bu bilgiyi lütfen bizimle paylaşsınlar.

Evet, soruyoruz: Bunlar nedir?

Bu fotoğraflar bir kiliseye âittir. Kiliseyi farklı kılan ve onu herhangi bir kilise olmaktan öteye götüren şey, inşaatında kullanılan malzemenin özelliklerinden doğmaktadır.

Geçmişi,1218 târihine dayanan; Çek Cumhuriyeti’nin Sedelik şehrinde bulunan bu binâ, ne ahşaptan, ne taştan, ne demirden ve ne de betondan yapılmıştır. Kullanılan malzeme tamâmen İNSAN’dır ve adı geçen şehirdeki bir papazın lânetli beyninde filizlenen projenin uygulanması sonucunda ortaya çıkmıştır.

Aslında, o papazın şahsında bütün bir Batı dünyâsını temsil eden bu zihniyet, Haçlı Ordularının hayvanca saldırmalarıyla katledilen 40 bin Müslüman-Türk’ün kemiklerini Sedelik’e getirtmiş ve insanlık dışı cinâyetlerinin üzerine tüy dikerek bir de bu mâsum insanların kemiklerinden kendilerine iftihar anıtı yapıp, söz konusu kiliseyi inşâ etmişlerdir.

Elcevap:

Dünyada bir eşi (!) daha olmayan bu Kemikli Kilise içerisinde bizi en çok ilgilendiren kısım, Schwarzenberg ailesinin armasının yerleştirilmesinden sonra başlıyor. Schwarzenberg ailesinin armasının sağ alt kısmında bir kafatası iskeleti var.

Bu kafatasının gözünün içerisine gagasını sokmuş halde duran bir karga iskeleti var. Bu sembol, Schwarzenberg ailesinin 1591 yılında Raab Savaşında Türkleri yenmelerini sembolize olarak aile amblemine yerleştirilmiş.

Ve adına da “Türk’ün gözünü oyan karga” demişler. Raab Savaşı ve bir ailenin koca Osmanlı’yı yenmesi? Kaldı ki, bahsedilen yıllar Osmanlı’nın dünyayı titrettiği ve Viyana kapılarında Avrupa’nın kilidini açmaya çalıştığı zamanlar.

İşin aslı; Osmanlı, 1594’te Raab Kalesini alır. Bir kaç yıllık mücadele sonucu; Satırcı Mehmed Paşa, Avusturya temsilcileri ile barış anlaşması yapmaya çalışırken 1598’de Raab Kalesini geri ele geçirirler.

Geri çekilirken kaybedilen birkaç kaleden birisi olan Raab Kalesinde de Osmanlı ordusu mutlaka kayıp vermiştir. Ama bu durumu, sanki çok büyük bir meydan muharebesinde Türkleri yenmiş gibi göstererek çarpıtmak yalancılıklarını, aile amblemine kafatası oyan karga sembolü koymakta vahşiliklerini ve Türk düşmanlıklarını bana bir kez daha gösterdi.

http://www.nebiliyon.com/sedleck-kemik-kilisesi-cek-cumhuriyeti/